İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’na Gösterdikleri Yoğun İlgi İçin KOBİ’lere Teşekkür Ederiz!

“Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER)” Projesi kapsamında yürütülen İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’na işletmeler yoğun ilgi gösterdi! Başvuruları 26 Aralık’ta başlayan Program kapsamında KOBİ’ler, “Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana temasıyla aşağıda belirtilen konularda çağrı tekliflerini hazırlayıp sundu.

  • Kapasite (insan kaynağı, makine, ekipman, vb.) artırımı
  • Pazar payının artırılması
  • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme
  • Ürünün katma değerinin artırılması
  • Dijitalleşme
  • Enerji verimliliğinin artırılması
  • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.)
  • İşletmeler arası iş birliği

 

Çağrı takvimine göre, ilk değerlendirme süreci başlayan Program’ın sonuçları, 27 ve 28 Nisan 2023 tarihlerinde ilan edilecek.

Program kapsamında başvuru teklifleri kabul edilen KOBİ’ler, personel giderleri ile makina, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim giderleri için destek alacak.

İşletmeler, istihdam taahhütlerine göre 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destekten faydalanacak. Proje illeri olan Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da verilecek destekle en az 2 bin 788 kişilik istihdam sağlanacak. Söz konusu istihdam, yeni istihdam yaratılması veya hâlihazırda istihdam edilenlerin işlerinin korunması şeklinde gerçekleşecek.

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen FOSTER Projesi kapsamında yürütülüyor.