İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı Kapsamında Depremden Etkilenen Proje İllerindeki KOBİ’lere Esneklikler Getirildi!

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen FOSTER Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketinden etkilenen altı ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı’ndan yararlanabilmesi için esneklikler getirildi.

FOSTER Projesi uygulama illeri içerisinde yer alan ve deprem felaketinden etkilenen Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa’daki proje faydalanıcısı KOBİ’lere getirilen esneklikler kapsamında; 

%50 Yeni İstihdam Yaratma Zorunluluğu 6 İlde Esnetildi

Program şartlarına göre; KOBİ’lerin taahhüt ettikleri istihdamın yarısının yeni işe alınacak kişilerden oluşması gerekiyor. Yapılan değişiklikle deprem bölgesindeki 6 ilde faaliyet gösteren yararlanıcı KOBİ’ler için bu şart esnetildi. Yeni uygulama ile KOBİ’ler program kapsamında taahhüt ettikleri sayıda istihdamı “korunan veya yeni istihdam” olarak gerçekleştirebilecek.

Prim Gün Şartı’nda Büyük Esneklik

Program kapsamında,KOBİ’lerin3 aylık kredi taksit geri ödemelerinin %50’lik faiz/kâr payı tutarını geri alabilmesi için; ilgili 3 aylık dönemde her yeni istihdam için en az 60 prim gün ödeme zorunluluğu bulunuyor. Deprem illerindeki KOBİ’ler için getirilen esneklikle bu zorunluluk “en az 30 gün olarak” değişiyor. Hem “korunan” hem de “yeni” istihdam için 30 günlük prim gün ödeme süresini gerçekleştiren KOBİ’ler istihdam taahhüdü koşulunu yerine getirmiş olacak. Yapılan revizyona göre, korunan istihdam için uygulanan önceki yıla ilişkin ödenen prim gün sayısı ortalaması karşılaştırması yapılmayacak.

Ç&S Uyum İzlemeleri 7 Ay Yapılmayacak

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa’da 6 Şubat 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Çevresel ve Sosyal Uyum İzlemeleri ’ne ara verildi.

Program Dışı Kalma Kriteri Esnetildi

İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı’na göre, istihdam şartlarını iki dönem üst üste sağlayamayan işletmeler, program kapsamından çıkarılıyor. Yapılan değişiklikle, bu kural 6 ilde yer alan program yararlanıcısı işletmeler için 4 dönem üst üste gerekli şartları yerine getirememeleri durumunda uygulanacak.