İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’nda İstihdam Taahhütleri Altı Deprem İlinde Bulunan KOBİ’ler İçin Esnetildi!

Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi kapsamında, 6 Şubat 2023 tarihindeki deprem felaketinden etkilenen altı ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı’ndan yararlanabilmesi için esneklikler getirildi.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen FOSTER Projesi uygulama illeri içerisinde yer alan ve deprem felaketinden etkilenen Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa’daki proje faydalanıcısı KOBİ’lere getirilen esneklikler kapsamında; 

Yeni İstihdam Kriteri Esnetildi

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’na göre KOBİ’lerin taahhüt ettikleri istihdamın yarısının yeni işe alınacak kişilerden oluşması gerekiyor. Yapılan değişiklikle deprem bölgesindeki 6 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler için bu şart esnetildi. Yeni uygulama ile KOBİ’ler program kapsamında taahhüt ettikleri sayıda istihdamı “mevcut veya yeni istihdam” olarak gerçekleştirebilecek.

Prim Gün Şartı’nda Büyük Esneklik

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’ndan yararlanan KOBİ’ler, her yeni ve mevcut personelleri için her 4 aylık izleme döneminde en az 80 prim günü ödemek zorunda. Yapılan değişiklikle; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren KOBİ’ler için bu koşul 40 güne indirildi.   Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde ise ilk izleme döneminde sağlanması gereken prim gün sayısı her bir istihdam için 80’den 40 güne indi. Diğer izleme dönemlerinde 80 gün prim ödeme zorunluluğu devam edecek.

Programda yapılan revizyonla, izleme dönemlerinde, KOBİ’lerin teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 aya ilişkin SGK prim günleri toplamının üçte birini sağlaması şartı aranmayacak. KOBİ, taahhüdüne göre 1 ya da 2 mevcut istihdam taahhüdüyle sürece devam edecek.