FOSTER Projesi’nden Kısa Kısa…

FOSTER Projesi Deprem Yaralarını Saran KOBİ’lerin Yanında

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen “Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek İçin Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER)” Projesi kapsamında devam eden faiz/kâr payı ve hibe programlarında, 6 Şubat 2023 depreminden etkilenen 6 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler için esneklikler getirildi.

Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlurfa’da faaliyet gösteren KOBİ’ler, hem İstihdam Taahhütlü Kobi Finansman Destek Programı’nda hem İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’nda getirilen esnekliklerle deprem yaralarını daha rahat sarma imkânı bulacak. Getirilen esneklikler şöyle:

İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı

%50 Yeni İstihdam Yaratma Zorunluluğu 6 İlde Esnetildi

Program şartlarına göre; KOBİ’lerin taahhüt ettikleri istihdamın yarısının yeni işe alınacak kişilerden oluşması gerekiyor. Yapılan değişiklikle deprem bölgesindeki 6 ilde faaliyet gösteren yararlanıcı KOBİ’ler için bu şart esnetildi. Yeni uygulama ile KOBİ’ler program kapsamında taahhüt ettikleri sayıda istihdamı “korunan veya yeni istihdam” olarak gerçekleştirebilecek.

Prim Gün Şartı’nda Büyük Esneklik

Program kapsamında,KOBİ’lerin3 aylık kredi taksit geri ödemelerinin %50’lik faiz/kâr payı tutarını geri alabilmesi için; ilgili 3 aylık dönemde her yeni istihdam için en az 60 prim gün ödeme zorunluluğu bulunuyor. Deprem illerindeki KOBİ’ler için getirilen esneklikle bu zorunluluk “en az 30 gün olarak” değişiyor. Hem “korunan” hem de “yeni” istihdam için 30 günlük prim gün ödeme süresini gerçekleştiren KOBİ’ler istihdam taahhüdü koşulunu yerine getirmiş olacak. Yapılan revizyona göre, korunan istihdam için uygulanan önceki yıla ilişkin ödenen prim gün sayısı ortalaması karşılaştırması yapılmayacak.

Ç&S Uyum İzlemeleri 7 ay yapılmayacak

Yaşanan deprem felaketi nedeniyle Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa’da 6 Şubat 2023 ve 31 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılması planlanan Çevresel ve Sosyal Uyum İzlemeleri ’ne ara verildi.

Program Dışı Kalma Kriteri Esnetildi

İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı’na göre, istihdam şartlarını iki dönem üst üste sağlayamayan işletmeler, program kapsamından çıkarılıyor. Yapılan değişiklikle, bu kural 6 ilde yer alan program yararlanıcısı işletmeler için 4 dönem üst üste gerekli şartları yerine getirememeleri durumunda uygulanacak.

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı

Yeni İstihdam Kriteri Esnetildi

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’na göre KOBİ’lerin taahhüt ettikleri istihdamın yarısının yeni işe alınacak kişilerden oluşması gerekiyor. Yapılan değişiklikle deprem bölgesindeki 6 ilde faaliyet gösteren KOBİ’ler için bu şart esnetildi. Yeni uygulama ile KOBİ’ler program kapsamında taahhüt ettikleri sayıda istihdamı “mevcut veya yeni istihdam” olarak gerçekleştirebilecek.

Prim Gün Şartı’nda Büyük Esneklik

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’ndan yararlanan KOBİ’ler, her yeni ve mevcut personelleri için her 4 aylık izleme döneminde en az 80 prim günü ödemek zorunda. Yapılan değişiklikle; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis ve Şanlıurfa’da faaliyet gösteren KOBİ’ler için bu koşul 40 güne indirildi. Ankara, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Mardin ve Mersin illerinde ise ilk izleme döneminde sağlanması gereken prim gün sayısı her bir istihdam için 80’den 40 güne indi. Diğer izleme dönemlerinde 80 gün prim ödeme zorunluluğu devam edecek.

Programda yapılan revizyonla, izleme dönemlerinde, KOBİ’lerin teklif çağrısı ilan tarihinden önceki son 12 aya ilişkin SGK prim günleri toplamının üçte birini sağlaması şartı aranmayacak. KOBİ, taahhüdüne göre 1 ya da 2 mevcut istihdam taahhüdüyle sürece devam edecek.

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’na KOBİ’lerden Yoğun İlgi

FOSTER Projesinin iki ana bileşeninden olan İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’na KOBİ’ler büyük ilgi gösterdi. “Rekabetçiliği Geliştirme ve İstihdamın Artırılması” ana temasıyla tekliflerini hazırlayıp programdan yararlanmak için başvuran KOBİ’lerin sayısı hedeflerin çok üzerinde gerçekleşti.

Program kapsamında KOBİ’ler; kapasite, pazar payı, ürünün katma değeri ile enerji verimliliğinin artırılması, ürün geliştirme ve çeşitlendirme, dijitalleşme, yeşil üretime geçiş ve işletmeler arası iş birliği alanlarında projelerini sundu.

Program kapsamında başvuru teklifleri alınan kabul edilen KOBİ’ler, personel giderleri ile makina, teçhizat, kalıp, yazılım ve eğitim giderleri için destek alacak.

İşletmeler, istihdam taahhütlerine göre 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destekten faydalanacak. Proje illeri olan Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da verilecek destekle en az 2 bin 788 kişilik istihdam sağlanacak. Söz konusu istihdam, yeni istihdam yaratılması veya hâlihazırda istihdam edilenlerin işlerinin korunması şeklinde gerçekleşecek.

Hibe Programında Çağrı Takvimi Güncellendi

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle süreci bir süre ertelenen FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kaldığı yerden devam ediyor. Program kapsamında birinci aşamada uygun bulunan başvurular, ikinci aşama değerlendirmesinde oluşturulan bağımsız kurullar tarafından değerlendirilecek.

Desteklerin başlangıç tarihi 1 Ağustos 2023 olarak öngörülmektedir.

Güncellenmiş Çağrı Takvimi şöyle:

ÇAĞRI TAKVİMİ
FaaliyetTarih
Teklif Çağrısı İlanı26.12.2022
Başvuru26.12.2022-27.01.2023
Birinci Aşama Değerlendirmesi30.01.2023-08.05.2023
İlk Kontrol09.05.2023-18.05.2023
Başvuruların İşletme Tarafından Düzeltilmesi19.05.2023-21.05.2023
Son Kontrol22.05.2023-23.05.2023
İkinci Aşama Değerlendirmesi ve İtiraz Hakkı Olan İşletmelere Bildirilmesi24.05.2023-21.06.2023
İtiraz Başvurusu22.06.2023-23.06.2023
Hakem Değerlendirmesi26.06.2023-12.07.2023
İtirazı Kabul Edilen Başvuruların Kurul Değerlendirmesi13.07.2023-26.07.2023
Sonuçların İlanı ve İşletmelere Bildirim Yapılması27.07.2023-31.07.2023
Destek Başlangıç Tarihi01.08.2023*
Birinci İzleme Dönemi Başlangıcı01.12.2023
Birinci Çevresel ve Sosyal İzleme Dönemi Başlangıcı01.12.2023-01.02.2024
İkinci İzleme Dönemi Başlangıcı01.04.2024
Üçüncü İzleme Dönemi Başlangıcı01.08.2024
Dördüncü İzleme Dönemi Başlangıcı01.12.2024
İkinci Çevresel ve Sosyal İzleme Dönemi01.08.2024-01.10.2024
Destek Bitiş Tarihi01.03.2025

* Hatay ve Kahramanmaraş illerinde 31.07.2023 tarihine kadar destek sürecine yukarıda belirlenen destek başlangıç tarihinde başlayamayacağını bildiren işletmelerin destek başlangıç tarihi 01.01.2024’tür. Desteğin başlamasını takip eden izleme süreçleri bu tarih dikkate alınarak belirlenir.

15 İlde Binden Fazla KOBİ’yle Buluştuk!

FOSTER Projesi kapsamında Aralık ayı sonunda başlayan ve Ocak ayında devam eden Bilgilendirme Toplantıları’nda binden fazla KOBİ ile bir araya geldik. Proje illeri Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa’da gerçekleştirilen 16 toplantıda KOBİ’lere, İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı ile İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı hakkında bilgi verildi.

Toplantılarda KOBİ’ler her iki programın uygulama esasları ve koşullarıyla ilgili sorularını proje uzmanlarına yöneltti. Toplantılar boyunca KOBİ’ler özellikle her iki programın başvuru koşullarıyla ilgili bilgi aldı.