İLK İZLEME DÖNEMİ İÇİN YENİ ESNEKLİK

Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında, ilk izleme döneminde çalışma izin süreçlerini tamamlayamadığı için istihdam taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan KOBİ’ler için yeni esneklik getirildi.

Yapılan değişikliğe göre, programın ilk izleme döneminde çalışma izni başvuru tarihi ile çalışma izni onay tarihi arasında 30 günden fazla olan KOBİ’ler bu durumu belgelendirmesi koşuluyla ve istihdam taahhüdünde bulunulan kişinin çalışma izninin alınmasının ardından sigorta girişi yapılmış olması şartıyla ilk izleme döneminde istihdam taahhüdünü yerine getirmiş sayılacak. Destek miktarı ödenen prim gün sayısı bazında hesaplanacak. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen FOSTER Projesiyle KOBİ’lerin, finansmana erişimlerinin arttırılarak istihdam yaratma ve koruma konusundaki koşullarının iyileştirilmesi ve işveren olarak konumlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.