İlk Dönem İstihdam Taahhütlerini Yerine Getiremeyen KOBİ’lerin Geri Ödemesiz Destekten Faydalanabilmesi için Yeni Esneklik Getirildi

Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında ilk izleme dönemi 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla başladı.

İlk dönemde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’lerin geri ödemesiz destekten faydalanabilmesi için yeni esneklik getirildi.

Programa göre, ilk izleme döneminde, KOBİ’lerin iki veya dört kişilik istihdam taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyordu ve bu taahhüdünü yerine getiremeyen KOBİ’lerin destek süreci sonlandırılıyordu. Yapılan değişiklikle ilk dönemde istihdam taahhüdünü yerine getiremeyen KOBİ’ler, bu taahhütlerini ikinci izleme döneminde yerine getirmeleri koşuluyla ikinci izleme döneminde destekten yararlanabilecek.

Bu kapsamda, programdan ikinci izleme döneminden itibaren faydalanmaya başlayacak KOBİ’lerin yararlanabileceği destek üst limiti iki kişilik istihdam taahhüdü için 375.000 TL, dört kişilik istihdam taahhüdü için 750.000 TL olacak.

Söz konusu esneklik, sadece ilk izleme dönemi için geçerli olacak. İkinci izleme döneminde de istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’lerin destek süreci sonlandırılacak.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen FOSTER Projesiyle KOBİ’lerin, finansmana erişimlerinin arttırılarak istihdam yaratma ve koruma konusundaki koşullarının iyileştirilmesi ve işveren olarak konumlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.