Eğitimlerle Kurumsal Kapasitemizi Geliştiriyoruz

FOSTER Proje ekibine yönelik kapasite geliştirme eğitimleri hız kesmeden devam ediyor. Çevreden finansa, izleme ve değerlendirmeden proje yönetimine kadar 11 farklı alanda düzenlenen sertifikalı eğitimlere bugüne kadar 424 kişi katıldı. Alanlarında uzman kişi ve kurumlar tarafından katılımcılara toplam 211 saat eğitim verildi.

Proje kapsamında Çevresel ve Sosyal Gereklilikler, Proje Yazımı, Yönetimi ve Uygulama, İleri Sunum Teknikleri, Kurumsal Kriz ve Risk Yönetimi, Temel Finans, Çalışma İzni Prosedürü ve Başvuruları, Mesleki İngilizce, İzleme ve Değerlendirme, KOBİ Finansmanı, Çevresel ve Sosyal İzleme, Etkili Proje Yönetimi gibi 11 farklı alanda eğitimler düzenlendi.

KOBİ Finansmanı eğitimi kapsamında katılımcılara KOBİ finansmanında uluslararası trendler, finansal analiz, KOBİ’lerin finansmana erişimde karşılaştıkları sorunlar, alternatif finansman yöntemleri başta olmak üzere pek çok başlıkta teorik ve uygulamalı bir eğitim verildi.

İzleme ve Değerlendirme eğitiminde veri toplama ve analizi, değerlendirme döngüsü ve değerlendirme çerçevesi gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapıldı.

Frankfurt School of Finance and Management tarafından Almanya’da gerçekleştirilen Etkili Proje Yönetimi eğitiminde ise proje planlama, ortaklarla çalışma, proje yürütme izleme ve kontrol, iş iletişimi, çatışma yönetimi, proje ekibi ve liderlik başlıklarıyla proje yönetiminin tüm incelikleri ele alındı.

Proje uygulama dönemi başlangıcında KOSGEB personeline yönelik gerçekleştirilen eğitim ihtiyaç analizi doğrultusunda oluşturulan eğitimlerle ilgili katılımcıların geri bildirimleri de olumlu ve kapasite artırımını destekler nitelikte oldu.