FOSTER Projesinden Kısa Kısa…

FOSTER Projesinden KOBİ’lere 1,4 Milyar TL Hibe Desteği

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında sağlanan destekten yararlanacak KOBİ’ler belli oldu! Program kapsamında 1.500’e yakın KOBİ’ye toplam 1,4 milyar TL hibe sağlanacak.

FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı, proje illerinde 5.800’den fazla istihdamın yaratılmasına ve korunmasına katkıda bulunacak. Faydalanıcı KOBİ’ler, personel giderleri ile makine, ekipman, kalıp, yazılım ve eğitim giderleri için 1 milyon TL’ye kadar hibe desteğinden yararlanabilecek. Program kapsamında personel giderleri için uygulanacak destek oranı %70’tir. Yeni istihdam edilecek kişinin genç (30 yaş altı) ve/veya kadın olması durumunda ilgili personel için destek oranı %100 olacaktır.

 

FOSTER Projesi 7. Teknik Yönlendirme Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

 

FOSTER Projesi 7. Teknik Yönlendirme Komitesi Toplantısı, Avrupa Birliği Delegasyonu, KfW Kalkınma Bankası ve KOSGEB Proje Uygulama Biriminin katılımıyla gerçekleştirildi. 11 Eylül 2023 tarihinde KOSGEB Başkanlığında hibrit olarak gerçekleştirilen toplantıda, proje kapsamında gerçekleşen ilerlemeler ele alındı. Toplantıda yapılan sunumla, Faiz/Kâr Payı Mekanizması, KOBİ Destek Mekanizması, Kapasite Geliştirme ve diğer faaliyetler kapsamında elde edilen başarılar katılımcılarla paylaşılırken proje uygulama süreçlerine yönelik planlanan aktiviteler de görüşüldü.

 

FOSTER Projesi 5. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

 

Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi 5. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 12 Eylül 2023 tarihinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Toplantıya, Avrupa Birliği Delegasyonu, KfW Kalkınma Bankası, KOSGEB Proje Uygulama Birimi yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İŞKUR, Göç İdaresi Başkanlığı, Kızılay, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Ziraat Bankası, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) temsilciler katıldı.

Toplantıda, 30 Ocak 2023 tarihinde yapılan son Yönlendirme Komitesi Toplantısından bu yana proje kapsamında yaratılan ve korunan istihdam sayıları, her iki destek mekanizması kapsamında gerçekleşen ilerlemeler, kapasite geliştirme çalışmaları ve diğer proje faaliyetlerine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı, görüşlerin ve yorumların alınmasının ardından sona erdi.

 

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı’nda İlk İzleme Dönemi İçin Yeni Esneklik

Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında, ilk izleme döneminde çalışma izin süreçlerini tamamlayamadığı için istihdam taahhütlerini yerine getirmekte zorlanan KOBİ’ler için yeni esneklik getirildi.

Yapılan değişikliğe göre, programın ilk izleme döneminde çalışma izni başvuru tarihi ile çalışma izni onay tarihi arasında 30 günden fazla olan KOBİ’ler bu durumu belgelendirmesi koşuluyla ve istihdam taahhüdünde bulunulan kişinin çalışma izninin alınmasının ardından sigorta girişi yapılmış olması şartıyla ilk izleme döneminde istihdam taahhüdünü yerine getirmiş sayılacak. Destek miktarı ödenen prim gün sayısı bazında hesaplanacak.

 

KOBİ Destek Programı’nın İlk Döneminde KOBİ’lere İstihdamla İlgili Esneklik

FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında ilk izleme dönemi 1 Aralık 2023 tarihi itibarıyla başladı. İlk dönemde istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’lerin geri ödemesiz destekten faydalanabilmesi için yeni esneklik getirildi.

Programa göre, ilk izleme döneminde, KOBİ’lerin iki veya dört kişilik istihdam taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyordu ve bu taahhüdünü yerine getiremeyen KOBİ’lerin destek süreci sonlandırılıyordu. Yapılan değişiklikle ilk dönemde istihdam taahhüdünü yerine getiremeyen KOBİ’ler, bu taahhütlerini ikinci izleme döneminde yerine getirmeleri koşuluyla ikinci izleme döneminde destekten yararlanabilecek.

Bu kapsamda, programdan ikinci izleme döneminden itibaren faydalanmaya başlayacak KOBİ’lerin yararlanabileceği destek üst limiti iki kişilik istihdam taahhüdü için 375.000 TL, dört kişilik istihdam taahhüdü için 750.000 TL olacak.

Söz konusu esneklik, sadece ilk izleme dönemi için geçerli olacak. İkinci izleme döneminde de istihdam taahhütlerini yerine getiremeyen KOBİ’lerin destek süreci sonlandırılacak.