KOBİ’lerin Çevresel ve Sosyal Uyumu FOSTER Projesi ile Destekleniyor

FOSTER Projesi kapsamında 30 Ekim – 8 Aralık 2023 tarihleri arasında Çevresel, Sosyal ve Sağlık & Güvenlik (ÇSHS) Gerekliliklerine Uyum izlemeleri gerçekleştirildi. Proje ekibi, Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi kapsamında “orta” riskli olarak sınıflandırılan yararlanıcı KOBİ’leri ziyaret ederek çevresel ve sosyal standartlara uyumunu yerinde gözlemledi. Gerçekleştirilen ziyaretlerle, KOBİ’lerin; çevre, iş sağlığı ve güvenliği ve sosyal gerekliliklere ilişkin ulusal mevzuata ve uluslararası standartlara uyumlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Çevresel ve Sosyal uyum, KOBİ’lerin faaliyetlerinde sürdürülebilirliği teşvik ederken çevresel ve sosyal sorumluluklarını da yerine getirmeleri için tamamlayıcı bir yaklaşım sunuyor. İzleme ziyaretleri kapsamında, KOBİ’lerin; çevreye duyarlı, iş sağlığı, güvenliği ve sosyal gereklilikleri doğru şekilde uygulayan işletmelere dönüşümünü desteklemek amacıyla gelişime açık noktalar görüşülüyor ve süreç iyileştirmesi için geri bildirim veriliyor. FOSTER Projesi kapsamında oluşturulan Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve gerçekleştirilen ziyaretler doğrultusunda hazırlanan kapsamlı değerlendirmeler ile yararlanıcı KOBİ’lerin sürdürülebilir bir gelecek için doğru adımları atmaları sağlanıyor.