FOSTER II PROJESİ BAŞLANGIÇ TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 

Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi II Başlangıç Toplantısı 6 Mart 2024 tarihinde Ankara KOSGEB Başkanlık binasında gerçekleştirildi.

FOSTER II Projesi, geçici veya uluslararası koruma altındaki yabancıların sosyal ve ekonomik uyumunu teşvik etmek amacıyla projenin yürütüldüğü illerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmana erişimini artırarak özel sektörün güçlendirilmesine ve yeni istihdam pozisyonları oluşturulmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen FOSTER Projesi, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilmekte ve KOSGEB tarafından yürütülmektedir.