FOSTER Projesi 7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı Yapıldı

Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi 7. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 10 Temmuz 2024 tarihinde hibrit olarak gerçekleştirildi. Toplantıda, FOSTER Projesi’ndeki ilerlemeler ele alındı. KOSGEB’te düzenlenen toplantıya Avrupa Birliği ve KfW Kalkınma Bankası temsilcileri ve paydaş kurumlarımız katıldı.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, KfW Kalkınma Bankası tarafından yönetilen ve KOSGEB tarafından yürütülen FOSTER Projesiyle KOBİ’lerin, finansmana erişimlerinin arttırılarak istihdam yaratma ve koruma konusundaki koşullarının iyileştirilmesi ve işveren olarak konumlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.