T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), küçük ve orta işletmelerin (KOBİ) ve girişimcilerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki payını artırmak, etkin destek ve hizmetlerle yenilikçi, teknolojik ve rekabetçi bir yapıya ulaşmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur. KOBİ politikalarını tanımlayan ve bunları üye kuruluşu KOSGEB aracılığıyla uygulayan temel otorite ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.

KOSGEB, Türkiye’de KOBİ’lerin büyümesini ve gelişmesini desteklemek için KOBİ politika ve programlarını uygular, KOBİ’lerin teknolojik becerilerini, yönetimsel altyapısını ve farkındalığını artırmak için gerekli kalkınma ve destek programlarını yürütür ve katma değeri yüksek üretimlere öncülük eden yatırımları teşvik etmek için uygun finansal mekanizmalar sağlar.

KOSGEB, KOBİ’lere temel olarak aşağıdaki yasal tanıma uygun hizmet ve destekler sunmaktadır:

  • Personel kapasitesi ve ciro: 250’den az çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 500 milyon TL’yi aşmayan işletmeler.
  • Sektörel faaliyet: 2009 yılına kadar KOSGEB’in hizmet ve destekleri imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerle sınırlı olmakla birlikte 2009 yılında hizmet kapsamı madencilik, inşaat, perakende ve toptan ticaret, ulaşım, konaklama, iletişim, idari ve teknik hizmetler ile sanat, eğlence ve rekreasyon sektörleri olmak üzere diğer sektörleri de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

KOSGEB, KOBİ’lerin altyapı yatırımlarını finansal olarak desteklemek için çeşitli kredi programları başlatmıştır. KOSGEB, KOBİ’lere aşağıdaki altı ana başlık altında destek sağlamaktadır:

  • Girişimcilik Destekleri
  • AR-GE, Teknolojik Üretim ve Yerlileştirme Destekleri
  • İşletme Geliştirme, Büyüme ve Uluslararasılaştırma Destekleri
  • KOBİ Finansmanı Destekleri
  • Laboratuvar Hizmetleri
  • İŞGEM/TEKMER Programı

KOSGEB, uluslararası özel sektör ve KOBİ geliştirme programlarını uygulama ve koordine etme konusunda deneyimli bir kuruluştur. KOSGEB tarafından doğrudan yürütülen yukarıda belirtilen programlara ek olarak kurum, KOBİ’lere yönelik çalışmalar altında, işletmeler arası (B2B) etkinlikler, uzman değişim programları, eğitim ve model paylaşım programları ve ortak endüstri çalışma grupları gibi konularda uluslararası kuruluşlar,  Avrupa Birliği ve diğer paydaşlarla çeşitli ortaklıklar ve girişimlerde bulunmaktadır.

FOSTER Projesi’nde, proje kapsamında uygulanan Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizması ve KOBİ Destek Mekanizması olmak üzere iki bileşenin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olan uygulayıcı kuruluş KOSGEB’dir.

sanayi_logo_v2
kosgeb_logo_v2
kfw_logo_v2

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerikler tamamen KOSGEB’in sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.