Proje Hakkında

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen Türkiye’de Sosyal ve Ekonomik Uyumu Teşvik Etmek için Özel Sektörün Güçlendirilmesi (FOSTER) Projesi, Türk vatandaşlarının istihdamını arttırmak, geçici veya uluslararası koruma altındaki yabancıların sosyal ve ekonomik uyumunu teşvik etmek ve Projenin yürütüldüğü 15 ilde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) dayanıklılığını artırmak için Türkiye’deki özel sektörün güçlendirilmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

KOBİ’lerin, finansmana erişimlerinin arttırılarak kayıtlı istihdam yaratma ve koruma konusundaki koşullarının iyileştirilmesi ve işveren olarak konumlarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.

PROGRAM FONLAYICISI AVRUPA BİRLİĞİ

UYGULAYICI ORTAK

(SÖZLEŞMEYİ İMZALAYAN)

KfW Kalkınma Bankası
UYGULAYICI KURULUŞ T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
UYGULAMA DANIŞMANI FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE & MANAGEMENT
PROJE BİTİŞ TARİHİ 30 KASIM 2024
TOPLAM BÜTÇE 71.350.000 avro
UYGULAMA İLLERİ Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa

PROJE FAYDALANICILARI

  • Proje illerinde faaliyet gösteren KOBİ’ler,
  • Proje illerinde işsiz veya kayıt dışı istihdam edilen geçici veya uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve Türk vatandaşları,
  • Proje illerinde KOBİ’ler tarafından kayıtlı istihdam edilen veya düzenli geliri olan geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve Türk vatandaşları.

PROJE BİLEŞENLERİ

Proje iki bileşenden oluşmaktadır.

Bileşen I – 30 Milyon avroya kadar Faiz/Kâr Payı Desteği

İstihdam Taahhütlü KOBİ Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ’lere toplam 30 milyon avro faiz/kâr payı desteği sağlanacaktır. Faiz/Kâr Payı Desteği ile işsiz veya kayıt dışı istihdam edilen Türk vatandaşlarının ve geçici koruma veya uluslararası koruma kapsamındaki kişilerin kayıt altına alınarak ekonomik hayata dahil edilmeleri ve mevcut istihdamın korunması planlanmaktadır.

BEKLENEN ÇIKTILAR
Program kapsamında yaratılan toplam istihdam Geçici veya uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve Türk vatandaşları için en az 3.000 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması (en az %50’si Sosyal Uyum Yardımı (SUY) faydalanıcısı ya da diğer yabancılar olmak üzere)
Faydalanıcı KOBİ’ler En az 1.500 işletme

Bileşen II – 35 Milyon avroya kadar Hibe Desteği

Projenin yürütüldüğü 15 ilde faaliyet gösteren KOBİ’lerin hazırlayacakları projeler ile Türk vatandaşları, geçici koruma veya uluslararası koruma kapsamındaki kişiler için kayıtlı istihdam yaratılması veya istihdamın korunması sağlanacaktır.

İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı ile KOBİ’lere toplam 35 milyon avro tutarında hibe desteği sağlanacaktır.

BEKLENEN ÇIKTILAR
Proje kapsamında yaratılan toplam istihdam Geçici ve uluslararası koruma kapsamındaki yabancılar ve Türk vatandaşları için en az 2.788 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması veya korunması (en az %50’si yabancı olmak üzere)
Faydalanıcı KOBİ’ler En az 697 işletme
sanayi_logo_v2
kosgeb_logo_v2
kfw_logo_v2

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerikler tamamen KOSGEB’in sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.