FOSTER KOBİ Destek Mekanizması
Tahsis edilen toplam hibe KOBİ Destek Mekanizması aracılığıyla seçilen işletmelere toplam 35 Milyon avro teşvik sağlanacaktır
Faydalanıcı KOBİ Sayısı KOBİ Destek Mekanizması kapsamında en az 697 işletmeye ulaşılacaktır
Yaratılan/ korunan toplam istihdam sayısı En az %50’si yabancı olmak üzere nihai faydalanıcılar için en az 2.788 kayıtlı istihdam pozisyonu yaratılacak veya korunacaktır.

PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) programdan faydalanabilecektir.

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ

 • Başvuru için uygun KOBİ, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş bir işletme, firma, kuruluş veya diğer tüzel kişilik olmalıdır.
 • Yukarıda belirtilen proje uygulama illerinden birinde faaliyet göstermelidir.
 • Teklif Çağrısının ilan tarihinden önce kurulmuş olmalıdır.
 • 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2022/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Niteliği ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” başlıklı kararında yer alan KOBİ tanımına uygun olarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olarak sınıflandırılmalıdır.
 • Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mardin, Mersin veya Şanlıurfa illerinde bulunan KOBİ’ler NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmış C İmalat, J61 – Telekomünikasyon, J62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, J63 – Bilgi Hizmeti faaliyetleri, M72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri veya M74 – Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler sektörlerinde faaliyet göstermelidir.
 • İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli veya Bursa’da bulunan KOBİ’ler ileri teknoloji sınıfına giren sektörlerde faaliyet göstermelidir.
 • IFC Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Risk sınıflandırmasına göre “A” kategorisinde yer almamalıdır.
 • Benzer programlara ve Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ), Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen herhangi bir FRIT I veya FRIT II programına aynı istihdam taahhüdü için dahil olmadığını başvuru aşamasında beyan etmelidir.
 • KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine (KBS) aktif olarak kayıtlı olmalı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmamalıdır.
 • KfW’nin Sürdürülebilirlik Yönergelerinde verilen Sektörel Yasaklı Listesinde bulunmamalıdır.
 • Herhangi bir AB ve/ veya Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım listesinde bulunmamalıdır.
 • En az “1 (bir) T.C. vatandaşı” ile “1 (bir) geçici/uluslararası koruma altındaki yabancı” istihdam edeceğini veya istihdamını koruyacağını başvuru formundaki hususlar dahilinde taahhüt etmelidir.

PROGRAM DETAYLARI

Süre 16 ay
Uygun Giderler Genel destek teklif oranının en az %50’sini oluşturacak Personel Giderleri

Toplam destek teklif oranının en fazla %50’sini oluşturabilecek diğer giderler (makine, ekipman, yazılım, eğitim vb.)

Destek Oranı Personel Giderleri için %70

Diğer giderler için %50

Kadınları ve Gençleri Destekleme Stratejisi Genç (30 yaş altı) ve/veya kadın işçi çalıştıran KOBİ’ler için destek oranı personel giderlerinin %100’üne yükseltilecektir
İzleme Dönemi 4 ay
Bütçe 35 Milyon avro

 İSTİHDAM KRİTERLERİ

Üst Destek Limiti Mikro Ölçekli Destekler:

500.000 TL (25.000 avro eşdeğeri)

Küçük Ölçekli Destekler:

1.000.000 TL (50.000 avro eşdeğeri)

İstihdam Hedefi Toplam 2 istihdam yaratılması/ korunması beklenecektir. Bunun en az 1’i yeni yaratılan istihdam olmalıdır.

1 Sosyal Uyum Yardımı (SUY) faydalanıcısı, geçici veya uluslararası koruma altındaki yabancı + 1 Türk vatandaşı

 

Toplam 4 istihdam yaratılması/ korunması beklenecektir. Bunun en az 2’si yeni yaratılan istihdam olmalıdır.

2 Sosyal Uyum Yardımı (SUY) faydalanıcısı, geçici veya uluslararası koruma altındaki yabancı + 2 Türk vatandaşı

 

POTANSİYEL DESTEK ALANLARI

 • İş geliştirme, kapasite artırma (insan kaynakları, makine, ekipman vb.);
 • Pazar payını artıran faaliyetler;
 • Ürün geliştirme ve çeşitlendirme;
 • Tedarikçi çeşitlendirmesi;
 • Markalaşma ve pazarlama geliştirme;
 • Hızlı büyümeyi destekleyen kurumsal altyapı faaliyetleri;
 • Süreçlerin iyileştirilmesi ve ürün kalitesinde sürekliliğin sağlanması amacıyla belgelendirme, ölçüm, kontrol vb. altyapının oluşturulmasına veya güçlendirilmesine yönelik çalışmalar;
 • İhracatı başlatmak veya artırmak;
 • Üretim kapasitesinin geliştirilmesi;
 • Ürünün katma değerini artırmak;
 • Nitelikli işgücünün geliştirilmesi;
 • Bilgi teknolojileri altyapısının güçlendirilmesi;
 • Dijitalleşme;
 • Artan enerji verimliliği;
 • Yeşil üretime geçiş (geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetleri vb.);
 • Tasarım ve mühendislik yeteneklerinin geliştirilmesi;
 • İşletmeden işletmeye (B2B) işbirliği;
 • KOSGEB Komitesi tarafından uygun görülen diğer alanlar.
sanayi
kosgep
kfw

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerikler tamamen KOSGEB’in sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.