DUYURU

Faiz/Kâr Payı Desteği Programı'na başvurular 30 Haziran 2023 tarihi itibarıyla sona ermiştir.

 FOSTER Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizması

Tahsis edilen toplam faiz/kâr payı desteği tutarı

İstihdam yaratan/koruyan işletmelere toplam 30 milyon avroluk faiz/kâr payı desteği sağlanacaktır

İşletmelere kullandırılan KOBİ kredilerinin toplam tutarı

Faiz/Kâr Payı Desteği Mekanizması ile sağlanan destek kapsamında 200 milyon avroluk KOBİ kredisi kullandırılacaktır
Faydalanıcı KOBİ sayısı En az 1.500 işletmeye ulaşılacaktır
Yeni/korunan toplam istihdam sayısı En az %50’si yabancı olmak üzere nihai faydalanıcılar için en az 3.000 kayıtlı istihdam pozisyonu yaratılacak veya muhafaza edilecektir

PROGRAMDAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin ve Şanlıurfa illerinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) programdan faydalanabilecektir.

KOBİ’LER İÇİN UYGUNLUK KRİTERLERİ

  • Yukarıda belirtilen proje uygulama illerinden birinde faaliyet göstermelidir.
  • 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 2022/11828 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Tanımı, Niteliği ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” başlıklı kararında yer alan KOBİ tanımına uygun olarak mikro, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) olarak sınıflandırılmalıdır.
  • NACE Rev.2’ye göre sınıflandırılmış C İmalat, 62 – Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, 72 – Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektöründe faaliyet göstermelidir.
  • Alman Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) veya AB tarafından finanse edilen herhangi bir FRIT I, FRIT II veya benzer programlara aynı istihdam taahhüdü için dahil olmadığını başvuru aşamasında beyan etmelidir.
  • KOSGEB KOBİ Bilgi Sistemine (KBS) aktif olarak kayıtlı olmalı ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmamalıdır.
  • KOBİ bilgi beyannameleri güncel olmalıdır.
  • KfW’nin Sürdürülebilirlik Yönergelerinde verilen Sektörel Yasaklı Listesinde bulunmamalıdır. (Liste için tıklayınız)
  • Herhangi bir Avrupa Birliği (AB) ve/veya Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım listesinde bulunmamalıdır.
  • En az “1 (bir) T.C. vatandaşı” ile “1 (bir) geçici/uluslararası koruma kapsamındaki yabancı” istihdam edeceğini veya istihdamını koruyacağını başvuru formundaki hususlar dahilinde taahhüt etmelidir.

İSTİHDAM KRİTERLERİ

KREDİ ÖLÇEĞİ KREDİ TUTARI İSTİHDAM TAAHHÜT KRİTERİ KREDİ DESTEK TUTARI

Büyük Ölçekli Krediler

 

TRY 1.250.001 – TRY 2.500.000

Toplam 4 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması/korunması beklenecektir.

Bunun en az 2’si yeni istihdam olmalıdır. Depremden etkilenen 6 ilde istihdam taahhüdü yeni veya korunan istihdam olarak sağlanabilir.

 

3’er aylık dönemlerde toplam faiz/kâr payının %50’si oranında Faiz/Kâr Payı Desteği Ödemesi

 

Küçük Ölçekli Krediler TRY 1.250.000’a kadar

Toplam 2 kayıtlı istihdam pozisyonunun yaratılması/korunması beklenecektir. 

Bunun en az 1’i yeni istihdam olmalıdır. Depremden etkilenen 6 ilde istihdam taahhüdü yeni veya korunan istihdam olarak sağlanabilir.

3’er aylık dönemlerde toplam faizin/kâr payının %50’si oranında Faiz/Kâr Payı Desteği Ödemesi

 

 

 • İlgili taksit döneminde; istihdam taahhüdüne konu olan her bir personele ilişkin en az 60 gün prim ödemesinin gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir.
 • İlk taksit döneminde 30 gün prim ödemesinin gerçekleştirilmesi halinde ödeme koşulu yerine getirilmiş olarak kabul edilir.
 • İstihdamı koruma hedefine ulaşılabilmesi için ilgili taksit döneminde işletmenin aylık ortalama SGK prim gün sayısının; program başvuru tarihi itibariyle son 12 aylık ortalama SGK prim gün sayısından fazla olması gerekir.
 • İstihdam taahhüdüne konu olan yeni personelin işe giriş tarihi itibariyle ilgili işletmede son 3 (üç) ay içinde istihdam edilmemiş olması gerekir.

 

DEPREMDEN ETKİLENEN 6 İLDE İLGİLİ TAKSİT DÖNEMİNDE; İSTİHDAM TAAHHÜDÜNE KONU OLAN HER BİR PERSONELE İLİŞKİN EN AZ 30 GÜN PRİM ÖDEMESİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI YETERLİDİR.

 

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

 • İlgili banka ile kredi almaya hak kazanan KOBİ arasında kredi sözleşmesi imzalanacaktır.
 • Kredi sözleşmesi 24 ay sabit vadeli olacaktır.
 • Kredilerin geri ödemeleri üç (3) aylık dönemler halinde eşit tutarlarda olacak ve sözleşme eki olan Kredi Geri Ödeme Planı’nda belirtilecektir.
 • İşletme 3’er aylık dönemler olmak üzere 8 dönemde izlenecektir.
 • İstihdam taahhüdü süresi boyunca (24 ay) herhangi bir taksit döneminde taahhüdü yerine getiremeyen işletmelere bir taksit dönemi kadar ek süre verilir.
 • İstihdam taahhüdünü iki dönem (6 ay) üst üste yerine getiremeyen işletmenin programla ilişiği kesilir ve destek ödemeleri durdurulur. Bankayla kredi ilişkisi devam eder. DEPREMDEN ETKİLENEN 6 İLDE BU SÜRE 4 DÖNEM (12 AY) OLARAK UYGULANIR.
 • KOSGEB, Proje dışında bırakılan KOBİ’lerin istihdam performansını geri ödeme döneminin sonuna kadar KOBİ’nin toplam personel sayısını kontrol ederek izlemeye devam edecektir.
 • İşletmeler çevresel ve sosyal gereklilikler kapsamında aşağıdaki hususlara uymayı taahhüt eder.
  • Ulusal çevre mevzuatına uymak,
  • Ulusal iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymak,
  • Çalışanlarına yönelik dürüst ve adil davranmak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı sağlamak, ayrımcılık yapmamak, engelliler için uygun çalışma koşulları oluşturmak, çocuk işçi çalıştırmamak,
  • Kaynakları verimli kullanmak, çevre kirliliğinin önlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak,
  • Toplumun sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmamak,
  • Toplumu etkileyecek çevresel ve sosyal riskler varsa bunları paydaşlarla paylaşarak önerilerini dikkate almak.
 • İşletmeler çevresel ve sosyal gerekliliklere uyum konusunda izlenecek olup, depremden etkilenen illerde 2023 yılı Ağustos ayına kadar izleme yapılmaz.
sanayi_logo_v2
kosgeb_logo_v2
kfw_logo_v2

Bu web sitesi, Avrupa Birliği’nin mali desteği ile hazırlanmıştır. İçerikler tamamen KOSGEB’in sorumluluğundadır ve Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.