FOSTER Projesi Sayesinde İs Teknoloji Dijitalleşme Projeleri Hız Kazandı

İs Teknoloji, FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı kapsamında aldığı hibe desteği sayesinde istihdam kapasitesini artırarak dijital arşiv projelerinde operasyonlarını hızlandırdı. Şirket doküman tarama, görüntü işleme, doküman arşivleme ve doküman yönetimi konularında yazılım ve servis büro tabanlı teknoloji ve ürünler geliştirerek anahtar teslim projeler sunuyor. FOSTER Projesi’nin hibe desteği sayesinde alınan üniversite mezunu geçici koruma altındaki yabancı personel sağladığı nitelikli iş gücüyle projenin ilerlemesine olumlu katkı sağlıyor.

İs Teknoloji’nin geliştirdiği hizmetler kâğıt tüketimini azaltarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor. Dijitalleşme süreci ile enerji ve su tüketiminde de ciddi tasarruf sağlanıyor. Fiziksel kopyalama işlemlerinin yerine dijital ortamda belge yönetimine geçiş, enerji yoğunluğu yüksek cihazların kullanımını azaltarak karbon ayak izini düşürmeye yardımcı oluyor. Bu çevreye duyarlı hizmet iş dünyasının verimliliğini artırmanın yanı sıra doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasına da önemli bir katkı sağlıyor. Bu yöntemle işletmeler maliyetlerini azaltırken hem de çevre dostu bir yaklaşım benimseyerek sosyal sorumluluklarını yerine getiriyorlar.

İs Teknoloji Genel Müdürü Şükrü Armağan, ilk girişim fikirlerine 1998 yılında üç arkadaş olarak EŞE Bilgisayar adı altında bilgisayar oyunu sattıkları ve bilgisayar tamiri yaptıkları bir dükkânda başladıklarını belirtti. 2014 yılında Neteksis adlı işletmeyi devralan arkadaşlar, şirketin adını İs Teknoloji olarak değiştirdiler. Bu tarihten itibaren yüksek bilgi teknolojileri ve nesneye yönelik uygulama geliştirme yaklaşımları ile kamu ve özel sektör IT projelerinin geliştirilmesinde önemli bir pay sahibi olarak sektörde öne çıkıyorlar.

İs Teknoloji, FOSTER Projesi İstihdam Taahhütlü KOBİ Destek Programı çerçevesinde dijitalleşme süreçlerini hızlandırarak hem istihdam kapasitesini artırıyor hem de sürdürülebilirlik adına önemli adımlar atıyor. Şirketin başarısı hem iş dünyasında verimliliği artırma hem de sosyal ve çevresel sorumluluklarını yerine getirme konularında örnek teşkil ediyor.